Twój ekologiczny dostawca toreb ze sznurkiem
0 mini-cart
0,00 

Brak produktów w koszyku.

menu

Kategorie

Regulamin

WARUNKI UŻYTKOWANIA

1 – Warunki handlowe – definicje:
„Kupujący” oznacza osobę lub firmę, która akceptuje Ofertę Sprzedającego do sprzedaży towarów lub którego zamówienia towarów są akceptowane przez Sprzedającego.
“Towary” oznaczają towary (w tym każdą część towarów lub którąkolwiek ich część), które Sprzedający ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami.
“Zamówienie” oznacza zaakceptowanie przez Kupującego oferty towarów Sprzedającego lub zamówienia złożonego przez Sprzedającego za Towary, za pośrednictwem katalogu lub strony internetowej, którą akceptuje Kupujący.
“Produkty spersonalizowane” oznaczają wszelkie produkty zamówione lub dostarczone Kupującemu, które zostały wykonane zgodnie z jego upodobaniami lub zamówione przez osobę trzecią lub dostosowane do specyficznych wymagań określonych przez Kupującego.
“Produkty niespersonalizowane” oznaczają wszelkie produkty, które nie są produktami dostosowanymi do potrzeb klienta.
“Sprzedający” oznacza Shingyo
“Warunki” oznaczają standardowe warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie. Zawierają wszelkie specjalne warunki uzgodnione na piśmie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Warunki te regulują sprzedaż towarów sprzedawanych przez Sprzedającego Kupującemu, wymienionemu na formularzu zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej sprzedającego lub w katalogu, w którym towary są dostarczane w wyniku zaakceptowania Oferty Kupującego. Wypełniony formularz zamówienia lub oferta wraz z Warunkami stanowi całość i jedyną umowę między stronami dotyczący sprzedaży Towarów i zawiera prawnie wiążącą umowę między stronami.

2 – Dostępność usług:
Nasz katalog i strona internetowa stworzone są dla osób mieszkających w Polsce. Nie akceptujemy zamówień spoza Polski.

3 – Ceny i płatności:
3.1 Jeśli Kupujący złoży zamówienie na stronie internetowej Sprzedającego, cena za towary zostanie wyświetlona na stronie internetowej w momencie, w którym Kupujące złoży zamówienie.
3.2 Kupujący może złożyć zamówienie z jednego z aktualnych katalogów Sprzedającego, a ceny Towarów zostaną określone w wymienionym katalogu.
3.3 W przypadku klientów, którzy posiadają konto w Shingyo i produktów zamawianych, które są w magazynie, automatycznie przetwarzamy zamówienia faksowe, internetowe i mailowe. Nie zadzwonimy do ciebie, aby potwierdzić faksowe, internetowe i mailowe zamówienia, chyba że jesteś nowym klientem, prosisz nas o kontakt, lub jeśli musimy skontaktować się z tobą w celu potwierdzenia dostępności zapasów magazynowych, szczegółów dotyczących płatności lub wysyłki.
3.4 Jeśli Kupujący zaakceptuje Ofertę Sprzedającego, wówczas zawarte w niej ceny obowiązują tylko przez okres 30 dni od daty Oferty. Jeśli Kupujący chce zamówić towary zaprezentowane w Ofercie po tym okresie, powinien otrzymać nową Ofertę lub poprosić o podanie ceny towaru przy składaniu Zamówienia.
3.5 Niezależnie od powyższych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawiadomienia Kupującego o każdej porze, przed dostawą, o różnicy w cenie towaru, aby odzwierciedlić wzrost/spadek kosztów Sprzedającego, który wynika z jakiegokolwiek czynnika pozostającego poza kontrolą Sprzedającego.
3.6 Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z podatkiem VAT, przewóz i ubezpieczenie pozostające poza ceną Towaru, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.
3.7 Z zastrzeżeniem klauzuli 2.9 Sprzedający musi otrzymać zapłatę za całkowitą cenę Towarów i ewentualne opłaty podatku VAT, przewóz i ubezpieczenie, zanim zamówienie zostanie zaakceptowane, chyba że na piśmie zostanie uzgodnione inaczej.
3.8 Jeśli Kupujący ma rachunek kredytowy u Sprzedającego, płatność zostanie zrealizowana w całości w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury za zakupione towary wysłanej przez Sprzedawcę Kupującemu. Czas ma znaczenie dla płatności. Sprzedający ma prawo odwołać wszelkie kredyty, jeśli Kupujący nie dokona płatności w terminie. Ponadto, jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, Sprzedający będzie uprawniony do naliczania odsetek w wysokości 3% od dotychczasowej stawki podstawowej Narodowego Banku Polskiego na kwotę pozostającą do spłaty od wymagalnego terminu płatności do otrzymania przez Sprzedającego pełnej kwoty (włącznie z naliczonymi odsetkami) niezależnie przed czy po wyroku, a także wszelkie zasądzone koszty prawne lub inne.
3.9 Warunki płatności za produkty wykonane na zamówienie:
3.9.1 Dla produktów wykonanych na zamówienie wymagamy całkowitej, bezzwrotnej kwoty uregulowanej podczas składania zamówienia.
3.9.2 Dla wszystkich potwierdzonych personalizowanych produktów zamówienie nie może zostać anulowane lub zwrócone po uzyskaniu przez Kupującego dokumentu specyfikacji lub zatwierdzenia projektu przez Kupującego.
3.10 Możesz wybrać opcję płatności według konta, kredytową lub BACS. Prosimy, żeby nowi klienci i konta, które nie dokonały zakupu przez 18 miesięcy, opłaciły pierwsze zamówienie z wyprzedzeniem. Zostaniesz następnie skonfigurowany z kontem (zgodnie ze statusem), który umożliwi ci swobodę składania przyszłych zamówień z 30-dniowym kredytem z zastrzeżeniem pkt. 2.7 – 2.9.
3.11 Shingyo udostępnia usługę potwierdzania telefonicznego dla e-maila, faksu i zamówień otrzymanych za pośrednictwem poczty, jeśli jest wymagane. Będziemy starali się zadzwonić do klienta, ale zastrzegamy sobie prawo do podjęcia decyzji, czy możemy wykonać tego typu połączenie w oparciu o wielkość firmy.

4 – Składanie zamówienia:
4.1 Po złożeniu zamówienia na naszej stronie, w ciągu godziny otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości potwierdzającej w ciągu pół godziny, skontaktuj się z naszym centrum pomocy. Sprawdź folder spam, aby upewnić się, że wiadomość e-mail nie została tam skierowana.
4.2 Po wysłaniu woreczków na twój adres e-mail zostanie wysłana faktura do zamówienia.  W przypadku zamówień otrzymanych do godziny 12.00 otrzymasz fakturę tego samego dnia, ponieważ woreczki zostaną wysłane tego samego dnia, z wyjątkiem weekendów.
4.3 Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Polsce, a posiada ważny europejski numer VAT, wpisz go poniżej i będziesz mógł kupować z zerową stawką VAT 0%. Jesteśmy w stanie dostarczać nasze produkty z VAT 0%, ponieważ nasza siedziba zlokalizowana jest w Holandii. Jeśli nie posiadasz ważnego europejskiego numeru VAT, do sumy zamówienia zostanie doliczona standardowa stawka VAT w wysokości 21%.

5- Dostawa i prawo:
5.1 Wszelkie daty dotyczące dostawy twojego zamówienia są przybliżone, a Sprzedający w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru.
5.2 Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki z Towarami, nie ograniczając żadnych innych praw ani środków zaradczych dostępnych Sprzedającemu, Sprzedający może przechowywać Towary do czasu rzeczywistego ich dostarczenia i obciążyć Kupującego za rzeczywiste koszty (w tym ubezpieczenie) składowania.
5.4 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Kupującego: a) w przypadku Towarów, które mają być dostarczone do siedziby Kupującego, w momencie dostawy lub jeśli Kupujący w sposób niezgodny z prawem nie odbierze Towarów, w czasie w którym Sprzedający złożył zlecenie dostawy; lub b) w przypadku Towarów, których Kupujący zażądał od Sprzedawcy pozostawienia bez nadzoru pod adresem dostawy, gdy Kupujący nie jest w stanie odebrać Towaru i podpisać odbioru przesyłki. c) w przypadku Towarów z odbieranych bezpośrednio z lokalu Sprzedającego w momencie, gdy Sprzedający powiadomi Kupującego, że towary są dostępne do odebrania.
5.5 Niezależnie od dostawy i przejęcia ryzyka w Towarach lub w jakimkolwiek innym postanowieniom niniejszych Warunków, własność Towarów nie przechodzi na Kupującego, dopóki Sprzedający nie otrzyma gotówki lub rozliczenia środków pieniężnych w całości za Towary wraz z wszelkimi opłatami z tytułu podatku VAT, przewozu i ubezpieczenia.
5.6 Do tego czasu własność Towarów przechodzi na Kupującego, Sprzedający może w każdej chwili zwrócić się do Kupującego o odesłanie Towarów Sprzedającemu, a jeśli Kupujący tego nie zrobi, wejść na na teren, gdzie Towary są przechowywane lub zgłosić się do którejkolwiek osoby trzeciej, u której Towary są przechowywane i odbierać je.
5.7 W przypadku zamówień otrzymanych do godziny 12:00 będziemy dążyć do dostarczenia ich w ciągu 3-5 dni roboczych. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku zostaną wysłane następnego dnia roboczego. Zamówienia otrzymane w piątek zostaną wysłane w poniedziałek. W przypadku świąt narodowych przypadających w piątek i/lub poniedziałek, twoje zamówienie zostanie wysłane następnego dnia roboczego. Wysyłka niektórych produktów trwa nieco dłużej i jest to zaznaczone w katalogu i na stronie internetowej.
5.8 W przypadku zamówień złożonych w Polsce, dążymy do dostarczenia ich w ciągu od 3 do 5 dni roboczych (o ile nie postanowiono inaczej w momencie składania zamówienia). Shingyo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia.
5.9 Wszystkie zamówienia są wysyłane ze stałą ceną przesyłki w wysokości 35 zł, niezależnie od wielkości, wagi i ilości kartonów.
5.10 Niektóre produkty są dostarczane klientom bezpośrednio od producenta, a niektórzy producenci nie mogą dostarczać poza terytorium Polski. W takim przypadku klienci będą informowani o czasie zamówienia.
5.11 Dostawy są realizowane za pośrednictwem krajowego przewoźnika. Towary dostarczane są tylko do drzwi wejściowych na parterze. Osoba/kierowca dostawca może według własnego uznania: na własne ryzyko pomóc w dostarczaniu towarów do miejsca w pomieszczeniu wyznaczonym przez klienta.
5.12 Nie dostarczamy do skrytek pocztowych.

6 – Dostępność:
6.1 Sprzedający będzie dążył do utrzymania wystarczającej ilość zapasów, aby sprostać wszystkim zleceniom, jednak w przypadku niewystarczającego zapasu lub możliwości dostarczenia Towarów już opłaconych przez Kupującego Sprzedający, według własnego uznania, dostarczy niewystępujący produkt lub zwróci Kupującemu zapłaconą za Towary kwotę najszybciej jak to możliwe, a w każdym przypadku w ciągu 30 dni lub, gdy Kupujący jest klientem kredytowym, Sprzedający może według własnego uznania zwiększyć kwotę kredytu, aby zrekompensować Kupującemu zafakturowaną kwotę.
6.2 Personalizowane produkty. Sprzedawca ma prawo do zmiany ilości produktów personalizowanych o plus lub minus 10% całkowitego zamówienia.

7 – Anulowanie i zwroty:
7.1 Kupujący ma prawo do anulowania Zamówienia Produktów znajdujących się w magazynie, przekazując Sprzedającemu informację o anulowaniu w ciągu 14 dni od daty odebrania lub dostarczenia. Może to nastąpić telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą elektroniczną na poniższe dane kontaktowe. Jeśli Towary są wadliwe lub uszkodzone, Kupujący musi powiadomić Sprzedającego o problemie w chwili odebrania, dzwoniąc pod numer +48 91 38 38 798
Szczegóły kontaktu:
E-mail: info@shingyo.pl
Poczta: Sales Department, Shingyo, Elzepas 88, 6662 XB,  Elst (gld) The Netherlands
7.2 W przypadku anulowania Kupujący zwróci towary Sprzedawcy na swój koszt, chyba że towary są zwracane, ponieważ są wadliwe, nieprawidłowe lub z powodu niewłaściwego sklasyfikowania ich przez Sprzedawcę, w tych przypadkach Sprzedawca pokryje koszty zwrotu z zastrzeżeniem możliwości wyboru firmy kurierskiej.
7.3 Jeśli Kupujący chce anulować zamówienie produktów niemagazynowanych, musi to nastąpić przed potwierdzeniem zamówienia. Niemagazynowane produkty nie mogą być zwrócone po potwierdzeniu zamówienia. Niemagazynowane produkty to produkty z datą dostawy dłuższą niż dostawa następnego dnia.
7.4 Jeśli Kupujący zwróci towary Sprzedającemu z przyczyn innych niż uszkodzone lub wadliwe Towary, Sprzedawca akceptuje tylko niechciane produkty, według własnego uznania, w ciągu 14 dni od daty dostawy. Towary muszą być nieotwarte, w stanie umożliwiającym ponowną sprzedaż i będą podlegały opłacie w wysokości 150 zł lub 20% za ponowne magazynowanie, w zależności od tego, która kwota jest większa.
7.5 Kupujący dopilnuje, żeby każde Towary zwrócone do Sprzedającego były bezpiecznie zapakowane i zabezpieczone, aby wróciły do Sprzedającego w stanie nienaruszonym i niezniszczonym, gotowe do ponownej sprzedaży. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do obciążenia Kupującego za każdy Towar nienadający się do ponownej sprzedaży z powodu zaniedbań Kupującego zgodnie z punktem 5.5. Towary nie są wysyłane ani sprzedawane na zasadzie próbnej lub zwrotnej.
7.6 Po otrzymaniu zwrotu towarów Sprzedający dokona płatności, wymieni lub zwróci równowartość towarów Kupującemu, z zastrzeżeniem pkt. 5.3-5.5. 6.7 Gwarancje nie obejmują części eksploatacyjnych lub gdy produkty zostały uszkodzone przez niewłaściwe użytkowanie. Refundacja lub naprawa zwracanych produktów nastąpi dopiero po sprawdzeniu i potwierdzeniu, że usterka jest objęta gwarancją producenta. Zadzwoń do nas pod numer +48 91 38 38 798, a my nadamy numer zwrotu przesyłki. Standardowe stawki za transport pobierane są od zwracanych produktów, które nie podlegają gwarancji.

8 – Odpowiedzialność:

8.1 Reklamacja Kupującego opierająca się na wadliwej jakości, ilości lub stanie Towarów, zostanie przedstawiona Sprzedającemu zgodnie z punktem 5.1 lub (w przypadku, gdy wada lub uszkodzenie nie było widoczna przy pierwotnej kontroli) w ciągu 7 dni od stwierdzenia wady lub nieprawidłowości, ale nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy.
Jeśli dostawa nie zostanie odrzucona, a Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy odpowiednio, Kupujący nie będzie miał prawa odrzucić Towarów, a Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za taką wadę lub uszkodzenie, wówczas Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Towary zostały dostarczone zgodnie z umową.
8.2 Zaleca się sprawdzenie towarów niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Uszkodzenie lub niewystarczająca ilość produktów musi zostać zgłoszona Sprzedawcy w ciągu trzech dni. Towary odrzucone jako uszkodzone, muszą zostać opisane jako “Towary odrzucone jako uszkodzone” w dokumentacji dostawcy kuriera. Towary zaakceptowane, ale uszkodzone, muszą zostać podpisane jako “towary uszkodzone”. Towary, które zostały wysłane w nieodpowiedniej ilości, muszą zostać opisane jako “niewystarczająca ilość towarów”, a Kupujący musi zmienić ilość sztuk dostarczonych na papierze roboczym dostawcy. Uszkodzone produkty lub te o niewłaściwej ilości nie mogą zostać opisane jako “Niesprawdzone” w dokumentacji dostawcy. Uwaga: Jeśli dokumentacja przewoźnika nie została prawidłowo opisana pod kątem wadliwej lub nieodpowiedniej dostawy, spowoduje to unieważnienie odpowiedzialności umownej Sprzedającego na tych warunkach, a Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy do zwrotu funduszy Kupującemu za uszkodzone lub niepełnowartościowe produkty.
8.3 Jeśli Kupujący powiadomi Sprzedającego, że istnieją podstawy dotyczące reklamacji któregokolwiek z Towarów, Sprzedający, po otrzymaniu towaru, zidentyfikuje błąd lub uszkodzenie oraz w inny sposób skontroluje Towary. Sprzedający może zastąpić, naprawić lub zwrócić Kupującemu cenę Towaru według własnego uznania, w takim przypadku Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego. Jeśli towary okażą się być w dobrym stanie bez wad, zostaną zwrócone sprzedającemu po kosztach sprzedawcy. Dla uproszczenia: Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę zysków, niedogodności administracyjne, rozczarowanie, pośrednią lub wtórną utratę lub uszkodzenia powstałe w wyniku jakiegokolwiek problemu związanego z towarem i nie będzie ponosił odpowiedzialności za opłatę dla Kupującego w formie odszkodowania innego niż zwrot dokonany na podstawie niniejszych Warunków. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa konsumenta, ani nie ma na celu wykluczenia odpowiedzialności Sprzedającego za fałszywe przedstawienie lub za śmierć lub szkody osobiste wynikłe z naszego zaniedbania.
8.4 Z zastrzeżeniem pkt. 6.3 i 6.5 Sprzedający gwarantuje, że towary będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 6 miesięcy od daty dostawy, chyba że pisemnie podano inaczej.
8.5 Gwarancja jest udzielana przez Sprzedającego, pod następującymi warunkami:
8.5.1 Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady towaru wynikające z dostarczonego przez Klienta rysunku lub specyfikacji.
8.5.2 Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z prawidłowego użycia, szkody wyrządzonej przez użytkownika, zaniedbanie, nieprawidłowe warunki pracy, siły zewnętrzne, szkody wyrządzone przez Kupującego lub jakąkolwiek inną stronę, lub szkody spowodowanej nieprawidłowym montażem, użytkowaniem, modyfikacją lub naprawą Towarów.
8.5.3 W przypadku produktów, do których dołączona jest karta gwarancyjna, na przykład do termoformowania, karta musi zostać wypełniona i zwrócona do firmy Shingyo w ciągu trzydziestu dni od otrzymania produktu. Jeśli w ciągu 30 dni karta gwarancyjna nie zostanie dostarczona, gwarancja zostanie unieważniona.
8.5.4 Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powyższej gwarancji, jeżeli całkowita cena Towarów nie została zapłacona w terminie wymagalności zapłaty.
8.5.5 Powyższa gwarancja nie obejmuje części, materiałów lub wyposażenia nie wyprodukowanych przez Sprzedawcę.
8.5.6 Powyższa gwarancja jest udzielona wyłącznie Kupującemu i nie może być przekazywana osobom trzecim.

9 – Odstąpienie:
Sprzedający ma prawo zawiesić dalszą wysyłkę lub dostawę, zatrzymać jakiekolwiek towary w tranzycie lub niezwłocznie rozwiązać umowę z Kupującym na drodze pisemnego powiadomienia, jeśli Kupujący naruszy obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub nie będzie w stanie spłacić należnych zobowiązań finansowych podczas rozpoczynającego się postępowania lub wbrew niemu, jeśli dotyczy ono upadłości lub niewypłacalności. Po rozwiązaniu wszystkie należności przysługujące Sprzedającemu zgodnie z niniejszymi Warunkami stają się niezwłocznie należne i będą należne, a Sprzedający nie będzie miał obowiązku dostarczania żadnych towarów Nabywcy.

10 – Wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą:
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego za niepowodzenie lub opóźnienie w wysyłce lub dostawie, jak również za uszkodzenia lub wady towaru wysłanego lub dostarczonego w wyniku niniejszej sprawy spowodowanego jakimikolwiek zdarzeniami lub okolicznościami pozostającymi poza jego odpowiedzialnością i kontrolą (w tym strajki, blokady, działania Boga i tym podobne).

11 – Ogólne:
Jeśli jakakolwiek część tych warunków jest nieważna, nielegalna lub niemożliwa do wyegzekwowania (w tym wszelkie postanowienia, w których Sprzedający wyłącza jego odpowiedzialność wobec ciebie, Kupującego), nie będzie to miało wpływu na ważność, legalność ani wykonalność jakiejkolwiek innej części tych warunków. Niniejsza umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z polskim prawem.
11.1 Twoja prywatność. Jako część długoterminowej współpracy dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić ci najwyższy poziom jakości i usług, niektóre połączenia telefoniczne mogą być monitorowane lub nagrywane. Posłużą one jako materiał szkoleniowy dla naszego zespołu.
11.2 Ochrona danych. Otrzymaliśmy twoje dane z listy naszych klientów, rejestrów zapytania lub z listy biznesowej stron trzecich. Od czasu do czasu będziemy używać twoich danych do kontaktu z tobą, aby poinformować cię o naszych produktach lub usługach, które mogą cię zainteresować. Jeśli chcesz zmienić jakiekolwiek informacje lub nie chcesz kontynuować udziału w naszym programie marketingowym, napisz do nas tradycyjny list lub e-mail, korzystając z poniższych danych kontaktowych.
Od czasu do czasu udostępniamy także listę klientów starannie dobranym stronom trzecim, które mogą się z tobą kontaktować w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz, aby strony trzecie kontaktowały się z tobą, napisz do nas tradycyjny list lub prześlij e-mail, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Shingyo
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
The Netherlands

E-mail: info@shingyo.pl